Veiligheid

Veel organisaties in de publieke en private sector binnen het veiligheidsdomein hebben te maken met onze dynamische samenleving. Culturele, politieke of religieuze segmenten zorgen steeds meer voor ongemakkelijkheden, een onveilige sfeer of in het ergste geval terrorisme. ZAUN kan ingezet worden om u te ondersteunen in de uitvoering van uw werkprocessen op het gebied van herkennen en handelen bij vervreemding, radicalisering, extremisme en terrorisme ( vanuit rechts-extremisme, links-extremisme of religieus extremisme/jihadisme).
Mensen die gevoelig zijn voor radicalisering zijn vaak ook gevoelig voor andere vormen van grensoverschrijdend gedrag ( overlast, criminaliteit) of zitten in een moeilijk bereikbare positie. ZAUN kan veiligheidsprofessionals ( op beleid,- en operationeel niveau) ondersteunen in de benadering en aanpak van deze doelgroep.
Wij kenmerken ons door op de hoogte te zijn van de meest actuele ontwikkelingen in de praktijk, werken oplossing gericht en hebben een breed netwerk dat wij beschikbaar stellen voor uw organisatie.

ZAUN’s aanbod

Deskundigheidsbevordering Veiligheid
  • ⦁ Trainingen, workshops en voorlichtingen (gericht op kennis, vaardigheden en attitude)
  • ⦁ Praktijk coaching

Advisering
  • ⦁ Participatie onderzoek
  • ⦁ Lokale en landelijke vraagstukken omtrent extremisme
  • ⦁ Aanpak/casuïstiek - analyse
  • ⦁ Netwerkuitbreiding

Wilt u meer weten over de inhoud van het aanbod? Mail ons voor een factsheet.