Sociaal Werk

ZAUN. zet zich in voor de begeleiding en coaching van (kwetsbare) jongeren. Dit kunnen jongeren zijn die door verschillende redenen te maken hebben met schooluitval, criminaliteit of identiteitsproblemen. In het bijzonder jongeren met verschillende culturele nationaliteiten. ZAUN. ondersteunt de jongeren in het zetten van stappen of het overbruggen van obstakels. Het begint bij volledige acceptatie van de ander, het afstemmen en werken vanuit vertrouwen. Het doel is participeren in de samenleving.

ZAUN’s aanbod

Deskundigheidsbevordering Sociaal Werk

  • ⦁ Trainingen, workshops en voorlichtingen (gericht op kennis, vaardigheden en attitude)
  • ⦁ Onderwijsvraagstukken

De BuurtBazen aanpak (Coaching & Rolmodelschap)
De BuurtBazen aanpak inspireert (kwetsbare) jongeren om het rolmodelschap uit te dragen in eigen omgeving. Een belangrijk element hierin is het creëren van een veilige omgeving.
De straatcultuur (codes, praktijk en houding) en bijbehorende imago-factoren spelen een belangrijke rol binnen het BuurtBazen project. Aan de ene kant gaat het over beeldvorming vanuit verschillende perspectieven en aan de andere kant de bejegening. Er zijn beelden gevormd over o.a. organen als de politie, scholen, de overheid en visa versa. Het BuurtBazen project dient als schakel tussen de diverse werelden. Het programma is opgebouwd door inzet van professionals om een sfeer en setting te creëren, waarin het bouwen van een band en vertrouwen centraal staan. Dit zal op langere termijn een sterk netwerk opleveren waarvan de vruchten geplukt kunnen worden. Bij de ontwikkeling van het project wordt er met een aantal factoren rekening gehouden:

  • ⦁ Een preventief programma
  • ⦁ Leefwereld van de doelgroep
  • ⦁ Vraaggerichtheid
  • ⦁ Duurzaamheid
  • ⦁ Veiligheid

Jeugdwerker
ZAUN. biedt u een jeugdwerker die binnen uw organisatie of projectgroep aan de slag kan.

Projectontwikkeling Sociale Inclusie
ZAUN. werkt vanuit een projectmatige insteek. Wij zijn in staat om samen met alle betrokken partijen een project op te zetten. ZAUN. werkt vanuit de VVV mind-set en is gericht op sociale inclusie.
Wilt u meer weten over de inhoud van het aanbod? Mail ons voor een factsheet.