Missie en visie

ZAUN. levert een bijdrage aan een wereld waar verschillende mensen met elkaar leven in dialoog en begrip. Een wereld waar de menselijke maat leidend is, met specifieke aandacht voor de jeugd. De jeugd wordt gezien als oplossing en niet als het probleem. Investeren in de jeugd is een collectief belang.

De missie is gebaseerd op drie kernwaarden. Hier staan wij voor!

  • - Verdraagzaamheid: begrip en dialoog.
  • - Vrijheid: voor (een gevoel van) veiligheid .
  • - Verbondenheid : samenleven in onze wereld.