header img

Investeren in de jeugd is een collectief belang.

Expertise Bureau Zaun.

ZAUN. heeft de overtuiging dat investeren in de jeugd een collectief belang is. We leven in een tijdsgeest waar de kloof tussen mensen met verschillende achtergronden groter wordt. Onze jeugd is hier het slachtoffer van. Een voorbeeld hiervan is de zorgelijke ontwikkeling van jeugdigen met (religieus) radicale opvattingen. De invloed van radicalisme kan verschillende vormen aannemen bij jeugdigen. Van schooluitval, criminaliteit tot aan het beïnvloed worden door extremistische ideeën. ZAUN. vindt dit onacceptabel! .

ZAUN. zet zich daarom in voor inclusie. Als sociale onderneming houdt ZAUN. zich bezig met diverse maatschappelijke vraagstukken. Te denken valt aan polarisatie, de preventie van radicalisering en diversiteit.